A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Вацлавпільський ліцей Пулинської селищної ради Житомирського району

ПОЛОЖЕННЯ про психолого-педагогічну команду з інклюзивного навчання

ПОЛОЖЕННЯ

про психолого-педагогічну команду з інклюзивного навчання

 

І. Загальні положення

  1. Це Положення розроблене відповідно до Концепції розвитку інклюзивної освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки від 01.1.2010 № 912, «Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 09.12.2010 № 1224, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 29.12.2010 р. за № 1412/18707; «Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 року № 872».
  2. Психолого-педагогічна команда з ін клюзивного навчання (далі - ППК) створюється в гімназії  з метою індивідуалізованого психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами, які здобувають загальну середню освіту в умовах інклюзії, а також для забезпечення їх інтеграції в освітнє середовище (далі – дітей  з ООП).
  3. Психолого-педагогічний супровід дитини з ООП являє собою  комплексну систему заходів з організації навчального процесу та розвитку дитини, передбаченої індивідуальною програмою розвитку. Психолого-педагогічний супровід забезпечується учасниками ППК у складі заступника директора з навчально-виховної роботи, вчителя початкових класів, класного керівника (вихователя групи), вчителів предметників (педагогічних працівників гімназії ), асистента вчителя, практичного психолога та соціального педагога.
  4. В залежності від освітніх потреб дитини до складу ППК можуть бути залучені фахівці інклюзивно-ресурсного центру, медичний працівник ФАПу, сімейний лікар, вчителі-дефектологи, вчитель-логопед, вчитель лікувальної фізкультури, асистент дитини, спеціалісти служби соціального захисту населення, спеціалісти служб у справах дітей та інші.
  5. ППК підпорядковується керівнику гімназії.
  6. Загальне керівництво ППК покладається на заступника директора з навчально-виховної роботи, який несе відповідальність за виконання покладених на ППК завдань та розподіл обов’язків між його учасниками, згідно додатку 1.
  7. ППК співпрацює з інклюзивно-ресурсним центром, що здійснює методичне забезпечення її діяльності в межах адміністративно-територіальної одиниці.
  8. Склад ППК затверджується наказом директора гімназії.

ІІ. Завдання діяльності ППК

  1. ППК вирішує наступні завдання:
 • первинна оцінка рівня розвитку дітей, які належать до категорії «групи ризику» (проблеми в навчанні та шкільній адаптації, труднощі у спілкуванні та взаємодії з оточуючими, тощо);
 • направлення дитини за результатами первинної оцінки в інклюзивно-ресурсний центр для здійснення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку;
 • визначення напрямів психолого-педагогічної допомоги, що може бути надана в межах гімназії на підставі висновку інклюзивно-ресурсного центру;
 • координація розробки індивідуальної програми розвитку для кожної дитини з ООП та внесення її на затвердження педагогічній раді впродовж не більше 30 днів з моменту зарахування учня в заклад освіти, а також на початок кожного навчального року;
 • моніторинг стану виконання ІПР не рідше, чим раз в півроку (а у разі потреби частіше) з метою її коригування та визначення прогресу розвитку дитини;
 • визначення та представлення педагогічній раді для затвердження умов переведення учнів гімназії до наступного класу;
 • надання методичної підтримки педагогічними працівникам гімназії з організації інклюзивного навчання;
 • моніторинг створення належних умов для інтеграції дітей з ООП в шкільне середовище та ефективності засвоєння ними навчальної програми;
 • вивчення та поширення найкращих міжнародних практик в сфері навчання дітей з ООП;
 • координація професійної орієнтації дітей з ООП з метою визначення можливостей до професійного навчання у навчальних закладах, центрах професійної реабілітації осіб з інвалідністю;
 • проведення інструктажів для студентів-практикантів, скерованих на педагогічну практику в інклюзивні класи (групи);
 • консультативна робота з батьками дітей з ООП (законними представниками) щодо особливостей їх навчання та виховання;
 • проведення інформаційно-просвітницької роботи у гімназії  серед педагогічних працівників, батьків (законних представників) і дітей з метою недопущення дискримінації та порушення прав дитини, формування дружнього та неупередженого ставлення до дітей з ООП.

 

ІІІ. Організація діяльності психолого-педагогічної команди

  1. ППК діє на основі річного плану діяльності, затвердженого заступником директора з навчально-виховної роботи і погодженого з директором гімназії.
  2. Робота ППК здійснюється в межах основного робочого часу працівників.
  3. Основною організаційною формою діяльності ППК є засідання його учасників, що проводяться на засадах консенсусу та співпраці щоквартально відповідно до затвердженого плану. За потреби скликаються позачергові засідання.
  4. ППК здійснює первинну оцінку розвитку дитини протягом семи робочих днів з дня констатації необхідності такого оцінювання. Первинна оцінка  дітей, зарахованих до першого класу, здійснюється на прохання батьків (законних представників), або за запитом вчителя початкових класів, практичного психолога.
  5. Оцінка дитини проводиться окремо учасниками ППК на рідній мові дитини, за наявності письмової згоди і в присутності батьків (законних представників).
  6. Враховуючи кадровий ресурс гімназії, первинну оцінку можуть здійснювати вчитель початкових класів, класний керівник, практичний психолог, вчитель-логопед, вчителі-дефектологи, інші педагогічні працівники.
  7. На засіданні ППК, його учасники надають свої висновки стосовно результатів оцінки фізичного розвитку, мовленнєвого розвитку, когнітивної сфери, емоційно-вольової сфери, педагогічної оцінки або іншого напряму в залежності від випадку. В процесі оцінки враховуються результати медичних обстежень дитини.
  8. Навчальні тести (завдання, вправи тощо) застосовуються лише в тому випадку, коли дитина має досвід навчання в гімназії.
  9. Інформація, пов’язана з результатами оцінки дитини, медичний діагноз та інші особливості дитини, розголошення яких, може завдати шкоди правам та законним інтересам дитини, є конфіденційною і не підлягає публічному обговоренню поза межами засідання ППК.
  10. Якщо батьки (законні представники) не дають згоди на здійснення первинної оцінки, ППК звертається у службу у справах дітей про вжиття заходів щодо захисту прав дитини.
  11. За результатами первинної оцінки ППК формулює один з наступних висновків ППК:
 • дитина не має порушень психофізичного розвитку і труднощів в навчанні, які потребують психолого-педагогічної допомоги;
 • дитина виявляє порушення психофізичного розвитку і труднощі в навчанні, які потребують проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку фахівцями ІРЦ.
  1. Результати первинної оцінки заносяться до протоколу оцінки розвитку дитини, відповідно до зразка.
  2. За результатами висновку ППК за потреби не пізніше, ніж на наступний день звертається в ІРЦ для проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини.
  3. Результати роботи учасників ППК щодо надання психолого-педагогічної допомоги дітям з ООП оформлюються в електронному вигляді та вносяться до реєстру дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку і перебувають на обліку в ІРЦ

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було підтверджено

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень