A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Вацлавпільський ліцей Пулинської селищної ради Житомирського району

Хореографія

Костриця Христина Сергiївна - krs_kos17@ukr.net

Завдання

для самостійного опрацювання під час карантину 12.03. – 08.05.2020 року

18.03.2020

Тема 1 «Танцювальні елементи: крок полонезу, балянсе».

Полоне́з — (пол. polonezфр. polonaise, від фр. polonais — польський) — старовинний польський тридольний бальний танець — хода урочистого характеру, яким відкривались урочисті танцювальні вечори та бали. Полонези написані у сонатній формі. Полонез виконувався на весіллях та святах. 

https://www.youtube.com/watch?v=GU-t0P_ie9M танець «Полонез»

Хід Полонез Уперед - три кроки вперед з третьої позиції ніг за наступною схемою: крок з носка, крок з носка, крок на всю ступню з легким присіданням і плавним перекладом вільної ноги вперед.

Хід Полонез з Паузою (вперед) - з присідання на «раз» крок вперед з носка з третьої позиції ніг, одночасно витягнута вільна нога відводиться трохи в сторону і залишається позаду на носку, торкаючись підлоги ребром великого пальця, на «два, три» - витримується поза, на «і», злегка присідаючи, вільна нога переводиться через першу позицію вперед.

https://www.youtube.com/watch?v=ML-Ei9Oex3c вивчення кроку «Полонез»

Balancé, pas (від гол. Balancer - качати) - рух, що складається з  просуванням в будь-яку сторону і двох переступань ніг на місці (по суті, є pas coupé, яке може виконуватися як з точною фіксацією положення sur le cou -de-pied, так і без нього, і подальшого pas tombé в V позицію). Легкий перегин корпусу від талії і нахил голови підкреслюють рух і створюють враження похитування. Зазвичай робиться кілька разів поспіль з різних ніг з боку в бік або вперед-назад в координації з різними рухами і перекладами рук. Це рух вальсу, тому найчастіше використовується музичний розмір 3/4.

https://www.youtube.com/watch?v=2yvpFU8yldc крок «Балянсе».

01.04.2020

Тема 2. «Елементи бальної хореографії»

Завдання: написати реферат від руки на листку А4 на тему «Бальна хореографія»

https://www.youtube.com/watch?v=CL7ZhOmnmac&t=468s вивчення «ча ча ча».

08.04.2020

Тема 3 «Вальс. Вальсова доріжка»

Повільний (англійський) вальс - бальний танець європейської програми. Танцюється на 3 / 4. Як правило, на кожен такт доводиться три кроки. При русі вперед перший крок найбільшою мірою визначає довжину переміщення за даний такт, другий - кут повороту, третій - допоміжний, зміна вільної ноги, тобто перенесення центру ваги тіла.

Кроки повільного вальсу

Розглянемо повільний вальс з точки зору партнера, який починає обличчям по напрямку танцю. Перший крок виконується «з каблука», з деяким поворотом ступні управо (для «правого» вальсу). Залежно від необхідності цей крок може бути різним по довжині. Другий крок полягає в «обході» навколо партнерки, його складність багато в чому залежить від того, на який кут пара обернулася за перший крок, оскільки сумарний кут повинен скласти близько 180 градусів. Другий крок, крім того, виконується з підняттям щодо останніх кроків. Третій крок - приставлення вільної ноги.

Рух назад починається з кроку назад лівою ногою. У цей час партнерка виконує вищеописаний крок з правої ноги вперед. Перший крок другого такту повинен відповідати кроку партнерки і навпаки. Другий крок другого такту залежно від досвідченості танцюючих і конкретного завдання може бути невеликим або навпаки широким, але, так чи інакше, за цей крок необхідно здійснити поворот до 180 градусів, тобто завершити повний оборот пари. Третій крок - знову приставлення ноги.

https://www.youtube.com/watch?v=kpMQUwPnHdQ вивчити вальс.

https://www.youtube.com/watch?v=9t3puJc318w  подивитися відео вальсу

15.04.2020

Тема: «Припадання. Вірьовочка. Голубці».

Проста доріжка (Припадання).

 Вихідне положення — третя позиція ніг.
На «раз» — невеликий злегка «виворітний» боковий крок правою ногою праворуч на всю ступню, трохи присідаючи. Ліву ногу відірвати від підлоги і наблизити ступню ззаду до правої, трохи нижче кісточки; коліно злегка зігнути і спрямувати вбік, підйом вільний;
на «і» ліву ногу опустити позаду правої на півпальці, злегка випрямляючи її в коліні (рис. 72).

http://narodni.com.ua/sites/default/files/clip_image001.png

Вірьовочка.

Вихідне положення — третя позиція ніг, права нога попереду.

На затакт «і» з ледь помітним підскоком прослизнути вперед на низьких півпальцях лівої ноги, коліно вільне. Праву ногу, зігнуту в коліні, підняти попереду лівої і перевести назад за ліву ногу; коліно спрямувати вбік і трохи вперед, підйом витягнути, але не напружувати;

на «раз» опустити праву ногу на низькі півпальці позаду лівої в третю позицію; коліно вільне або злегка зігнуте;

на «і» з трохи помітним підскоком прослизнути вперед на правій нозі. Ліву ногу підняти вперед і перевести назад за праву ногу, як на затакт «і»;

на «два» опустити ліву ногу на низькі півпальці позаду правої, як на «раз» (рис. 78).

http://narodni.com.ua/sites/default/files/clip_image005.jpg

Низький голубець.

Вихідне положення — шоста позиція ніг.
На «раз» — крок правою ногою вперед всією ступнею, злегка присідаючи; носок спрямований вперед. Ліву ногу підняти ліворуч, коліно й підйом вільні;
на «і», підскочивши на правій нозі, легко підбити нею в повітрі ліву, яка відскакує трохи вище в сторону. Удар робиться внутрішньою стороною ступні об ступню, коліна вільні;
на «два» опуститися з підскоку на всю ступню правої ноги, злегка присідаючи. Ліва нога залишається піднятою вбік;
на «і» — пауза.
Так само рух виконується з другої ноги. Голова трохи повертається в сторону піднятої ноги, корпус злегка нахиляється у протилежному напрямку (рис. 83).

http://narodni.com.ua/sites/default/files/clip_image019.png

22.04.2020

Тема: «Вихилясник. Присядка. Розніжка. Повзунець. Гусячий хід».

Простий вихиляс (колупалочка).

Вихідне положення — третя або шоста позиція ніг.
На «раз» — легенький підскік на лівій нозі, одночасно праву ногу, трохи зігнуту в коліні, вивернути п'яткою догори і поставити на носок праворуч від себе. Корпус трохи повернути вперед правим плечем. Можна також нахилитися вперед;
на «два» — знову легенький підскік на лівій нозі, а праву ногу поставити на каблук носком догори на те місце, де стояв носок. Корпус вирівнюється.
На наступний такт все повторюється з другої ноги (рис. 75). Вихиляс  з  вигинанням  ноги (жіночий). Вихідне положення — третя або шоста позиція ніг.

http://narodni.com.ua/sites/default/files/clip_image003.png

На перший такт роблять «простий вихиляс», починаючи рух з правої ноги.
На «раз» другого такту — легкий підскік на лівій нозі, одночасно праву, трохи зігнуту в коліні, відведеному праворуч, підвести ступнею до кісточки лівої ноги. Підйом витягнутий, носок правої ноги не торкається підлоги;
на «два» — легкий підскік на лівій нозі, а праву відвести в сторону, випрямивши коліно і витягнувши підйом. На наступні два такти повторити все спочатку з другої ноги (рис. 76).

Проста   присядка (чоловіча).

 Вихідне положення — перша позиція ніг.
На «раз» — з невеличкого підскоку рвучко опуститися вниз на півпальці обох ніг. Каблуки тримати разом, а носки й коліна розвести в сторони;
на «два» з невеликим підскоком трохи піднятися з глибокого присідання, залишивши всю вагу корпусу на лівій нозі, а праву, сильно зігнуту в коліні, виворітно підняти вперед, доводячи стопу до коліна лівої ноги. Коліно правої ноги повернути праворуч, підйом витягнути, але не напружувати. Корпус прямий, погляд направлений прямо перед собою (рис. 89).

http://narodni.com.ua/sites/default/files/clip_image027.png

Розтяжка  в  повітрі (розніжка чоловіча).
Вихідне положення — перша, третя або шоста позиція ніг.
На «раз» з ледь помітної «простої присядки», з силою відштовхнувшись, високо підстрибнути;
на «два» різко, ривком відвести ноги, витягнуті в колінах з невитягну-тим підйомом, в сторони. Долонями розведених у сторони рук зверху вдарити по носках, направлених догори. Корпус, допомагаючи рухові, сильно нахиляється вперед.
На «раз» наступного такту опуститися на півпальці обох ніг, трохи присідаючи (рис. 85).

http://narodni.com.ua/sites/default/files/clip_image023.png

Повзунець (чоловічий).

Вихідне положення — шоста позиція ніг.

На «раз», трохи підскочивши, але не піднімаючись з глибокого присідання, перескочити на півпальці лівої ноги. Права піднімається вперед, випрямляючись у коліні; підйом витягнутий, але не напружений;

на «два», не піднімаючись з глибокого присідання, перескочити на півпальці правої ноги. Ліва піднімається вперед, випрямляючись у коліні; підйом витягнутий (рис. 99).

http://narodni.com.ua/sites/default/files/clip_image035.gif

 

29.04.2020

«Робота у групі. Імпровізація на задану тему та мелодію».

06.05.2020

«Постановка танцювального номеру».

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було підтверджено

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень