A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Вацлавпільський ліцей Пулинської селищної ради Житомирського району

Українська мова. Навчання грамоти

Грибан Наталiя Миколаївна - 2110natali@ukr.net

 

Завдання

для самостійного опрацювання під час карантину 12.03. – 29.05.2020 року

 

13.03.2020р.

1. Буква «є», позначення нею сполучення звуків (йе). Позначення буквою є звука (е) та м’якості попереднього приголосного - почитати с. 46 - 47 у підручнику.Письмо малої та великої букви Є - написати у прописах букву Є ( с. 41 - 42).

2. Закріплення звукового значення букви «є». Опрацювання тексту, вірша  - почитати с. 48 – 49  у підручнику

17.03.2020р

1. Буква «ї», позначення нею сполучення звуків (йі). Опрацювання вірша та тексту «Їжачок на дачі»- почитати с. 50 - 51 у підручнику

2. Письмо малої букви ї, буквосполучень із нею. Складання і записування слів із вивчених букв - написати у прописах букву ї ( с. 45).

18.03.2020р.

1. Закріплення звукового значення букви «ї». Опрацювання тексту «Екскурсія в Київ»- почитати с. 52 - 53 у підручнику.

2. Письмо великої букви Ї, складів та слів із нею - написати у прописах букву Ї ( с. 46).

30.03.2020

1. Письмо малої букви ф. Списування слів, поданих друкованим шрифтом - написати у прописах букву ф ( с. 47 – 48).

2. Закріплення звукового значення букви «еф». Опрацювання вірша і тексту - почитати с. 56 - 57 у підручнику

31.03.2020

1. Письмо великої букви Ф. Написання буквосполучень, слів  - написати у прописах букву Ф ( с. 49 – 50).

2. Буква «ща», позначення нею звукосполучення (шч). Читання складів, слів, речень  - почитати с. 58 - 59 у підручнику

01.04.2020

1. Письмо малої букви щ, буквосполучень  та слів із нею. Складання й записування речень  - написати у прописах букву щ ( с. 51 – 52).

2. Закріплення звукового значення вивчених букв. Опрацювання тексту. Ребус - почитати с. 60 - 63 у підручнику.

03.04.2020

1. Письмо великої букви Щ.  Написання складів, слів, речень  - написати у прописах букву Щ ( с. 53 – 54).

06.04.2020

1. Звуки (дз), (дз), позначення їх буквосполученням «дз». Опрацювання текстів. Складання речень із поданими словосполученнями  - почитати с. 64 - 65 у підручнику

2. Закріплення вмінь писати вивчені букви, слова і речення з ними. Списування слів, поданих друкованим шрифтом - написати у прописах ( с. 55 – 56).

07.04.2020

1. Звук (дж), позначення його  буквосполученням «дж». Читання складів, слів, речень.  Опрацювання вірша С. Цушка «Бджілка».  Ребус  - почитати с. 66 - 67 у підручнику

2. Письмо буквосполучень дз, Дз, слів із ними. Безвідривне поєднання букв. Побудова і записування речень - написати у прописах ( с. 57 – 58).

08.04.2020

1. Апостроф. Роль апострофа у українській мові. Вимова і написання слів з апострофом - почитати с. 68 - 69 у підручнику.

2. Письмо буквосполучень дж, Дж, слів із ними. Побудова і записування речень. Словниковий диктант  - написати у прописах ( ст. 59 – 60).

10.04.2020

1. Закріплення звукових  значень вивчених букв. Алфавіт. Опрацювання вірша - почитати с. 70 - 71 у підручнику.

06.04.2020

1.Звуки (дз), (дз), позначення їх буквосполученням «дз». Опрацювання текстів. Складання речень із поданими словосполученнями  - почитати с. 64 - 65 у підручнику

2.Закріплення вмінь писати вивчені букви, слова і речення з ними. Списування слів, поданих друкованим шрифтом - написати у прописах ( с. 55 – 56).

07.04.2020

1.Звук (дж), позначення його  буквосполученням «дж». Читання складів, слів, речень.  Опрацювання вірша С. Цушка «Бджілка». Ребус  - почитати с. 66 - 67 у підручнику

2.Письмо буквосполучень дз, Дз, слів із ними. Безвідривне поєднання букв. Побудова і записування речень - написати у прописах ( с. 57 – 58).

08.04.2020

1.Апостроф. Роль апострофа у українській мові. Вимова і написання слів з апострофом - почитати с. 68 - 69 у підручнику.

2.Письмо буквосполучень дж, Дж, слів із ними. Побудова і записування речень. Словниковий диктант  - написати у прописах ( ст. 59 – 60).

09.04.2020

1.Закріплення звукових  значень вивчених букв. Алфавіт. Опрацювання вірша - почитати с. 70 - 71 у підручнику.

13.04.2020

1.Написання складів та слів з апострофом. Звуковий аналіз слів. Пояснювальний диктант. Списування слів, поданих друкованим шрифтом - написати у прописах ( с. 61 –62).

2.Читаю і розповідаю. Вправи для розвитку навички читання. Загадка. Л. Голота «Хто в хатці живе?». Закличка. Робота з дитячою книжкою - почитати с. 72 - 73 у підручнику

14.04.2020

1.Удосконалення вміння писати вивчені букви, слова і речення з  ними. Побудова речень за поданим початком. Розвиток зв’язного мовлення - написати у прописах ( с. 63 – 64).

2.Читаю і розповідаю. Вправи для розвитку навички читання. Загадка. За Л. Борщевською «Папужка- почитати с. 74 - 75 у підручнику

15.04.2020

1.Засвоєння правил мовленнєвого етикету під час знайомства. Складання і записування речень. (Виконати завдання у зошиті на ст. 4 – 5).

2.Читаю і розповідаю. Вправи для розвитку навички читання. І. Олексин «Бачить мати…». Грицько Бойко «Де букварик?»  П. Кралюк «Що разом?»- почитати с. 76 – 77 у підручнику.

17.04.2020

1.Написання слів із буквою г. Побудова речень за поданим початком і малюнками. (Виконати завдання у зошиті на ст. 6 – 7).

21.04.2020

1.Читаю і розповідаю. Вправи для розвитку навички читання. Й. Курлат «Добрий». О. Мітта «У гостях і вдома»  - почитати с. 78 - 79 у підручнику

2.Вимова звуків (дж), (дз), (дз), позначення їх  буквосполученнями «дж», «дз». Звуковий аналіз слів. Складання і записування речень. (Виконати завдання у зошиті на ст. 10 – 11).

22.04.2020

1.Читаю і розповідаю. Вправи для розвитку навички читання. Лічилка (В. Гринько). Л. Вознюк «Татко і матуся». Загадки ( Л. Вознюк). - почитати с. 80 - 81 у підручнику.

2.Написання слів із буквою щ. Складання і записування слів із вивчених букв. Написання речень. (Виконати завдання у зошиті на ст. 12 – 13).

24.04.2020

1.Читаю і розповідаю. Вправи для розвитку навички читання. Загадка. За Д. Чередниченком «Фокус - мокус»- почитати с. 82 - 83 у підручнику.

27.04.2020

1.Апостроф. Правило вживання апострофа. Звуковий аналіз слів. Навчальний диктант. Побудова речень за поданим початком і малюнками. ( Виконати завдання в зошиті на ст. 14 - 15).

2. Читаю і розповідаю. Вправи для розвитку навички читання. Л Вознюк "Ти усміхнися небу..." В. Бичко "Великий і малий " (Прочитати с. 84 - 85 у підручнику).

28.04.2020

1. Правопис слів із буквосполученням йо. Списування слів, поданих друкованим шрифтом. Складання і записування речень. ( Виконати завдання в зошиті на ст. 16 - 17).

2. Читаю і розповідаю. Вправи для розвитку навички читання. А. Костецький " Кожному в пісочниці повозитись хочеться..." За Л. Борщевською "Чужа іграшка". Робота з дитячою книжкою (Прочитати с. 86 - 87 у підручнику).

29.04.2020

1. Написання слів із буквосполученням ьо. Написання речень. Формування уміння користуватися довідкою. Розвиток зв"язного мовлення. (Виконати завдання в зошиті на ст. 18 - 19).

2. Читаю і розповідаю. Вправи для розвитку навички читання. Н. Поклад "Киця - друг"... М. Пригара "Сварка" (Прочитати с. 88 - 89 у підручнику.

04.05.2020

1. Поділ слів на склади. Виконання мовних вправ. Вибіркове списування (Виконати завдання в зошиті на ст. 20 – 21).

2. Читаю і розповідаю. Вправи для розвитку навички читання. М. Бабенко «Найкращий день» (Прочитати ст. 90 – 91   у підручнику).

05.05.2020

1. Утворення нових слів шляхом зміни чи додавання букв. Удосконалення та записування тексту  (Виконати завдання в зошиті на ст. 24 – 25).

2. Читаю і розповідаю. Вправи для розвитку навички читання. Н. Кир’ян «Хто жартує?»  Д. Чередниченко «Мурчик і Жмурчик» (Прочитати ст. 92 – 93   у підручнику).

06.05.2020

1. Утворення нових слів шляхом додавання префікса чи суфікса (без уживання термінів). Складання і записування речень (Виконати завдання в зошиті на ст. 26 – 27).

2. Читаю і розповідаю. Вправи для розвитку навички читання.  Грицько Бойко «Здоровим будь!»  (Прочитати ст. 94 – 95  у підручнику).

08.05.2020

Багатозначні слова. Складання і записування речень із ними. Навчальний диктант (Виконати завдання в зошиті на ст. 28 – 29).

 

12.05.2020

1. Читаю і розповідаю. Вправи для розвитку навички читання. Грицько Бойко «Задивилось сонечко…» За Т. Білецькою «Корисна розмова»  В. Слєпцов «Днів у тижні рівно сім…» Загадка «Хто вони?» С. Жупанин «Хто молодець?» Доповнення вірша (Прочитати ст. 96 – 99   у підручнику).

2. Слова, протилежні та близькі за значенням. Складання та записування речень з ними. Перетворення і списування тексту (Виконати завдання в зошиті на ст. 30 – 33).

13.05.2020

1. Читаю і розповідаю. Вправи для розвитку навички читання. Загадка. Ф. Петров «Від зими до зими.» К. Перелісна уривок з вірша. А. Костецький «Що зробити…»  В. Карасьова «Чий апельсин більший?» Робота з дитячою книжкою (Прочитати с. 100 - 103 у підручнику.

2. Слова – назви предметів. Розрізнення слів – назв предметів за запитаннями хто? що? Вживання великої букви в словах. Побудова і записування речень за малюнками. Розвиток зв"язного мовлення. (Виконати завдання в зошиті на ст. 34 – 35, 38 - 39).

14.05.2020

1. Читаю і розповідаю. Вправи для розвитку навички читання. Т. Лисенко «Засобакали гавки…»  За Т. Лисенко «Навпакійко» (Прочитати ст. 104 – 105 у підручнику).

2. Слова – ознаки предметів. Розрізнення слів – ознак предметів за запитаннями яка? який? яке? Списування речення, поданого рукописним шрифтом (Виконати завдання в зошиті на ст. 40 – 41).

15.05.2020

Читаю і розповідаю. Вправи для розвитку навички читання. М. Сингаївський «Сказала Миша своїм Мишенятам…» Е. Раунд «Мишка, Кіт і гарбуз» (Прочитати ст. 106 - 107у підручнику).

18.05.2020

1. Слова – назви дій предметів. Добір слів, які відповідають  на питання що робить? що роблять?  Утворення і записування речень із поданими словами (Виконати завдання в зошиті на ст. 42 – 43).

2. Читаю і розповідаю. Вправи для розвитку навички читання. С. Шаповалов «Їду, їду на коні…» В. Шкляр «Маленька мураха» (Прочитати ст. 108 – 109   у підручнику).

19.05.2020

1. Розпізнавання слів, які відповідають на питання скільки? Вправляння у читанні числових виразів. Списування речення, поданого рукописним шрифтом (Виконати завдання в зошиті на ст. 44 - 45).

2. Читаю і розповідаю. Вправи для розвитку навички читання. Є. Юхниця «Посварився з братом…» М. Стеценко «Новий велосипед» (Прочитати ст. 110 – 111   у підручнику).

Індивідуальні консультації  та групові заняття

Вправи для розвитку навички читання. Робота з дитячою книжкою.

20.05.2020

1. Службові слова. Побудова і записування речень із службовими словами (Виконати завдання в зошиті на ст. 46 – 47).

2. Читаю і розповідаю. Вправи для розвитку навички читання.  В. Гужва «До всіх сердець…» За М. Бабенко «Є в світі чарівні слова» (Прочитати ст. 112 – 113  у підручнику).

22.05.2020

Закріплення засвоєних знань і вмінь учнів. Виконання мовних вправ. Побудова і записування речень за малюнком і поданими словами (Виконати завдання в зошиті на ст. 48 – 49).

25.05.2020

1. Читаю і розповідаю. Вправи для розвитку навички читання. Грицько Бойко «Чому цуцик у муці?» К. Ушинський «Умій почекати» Б. Списаренко «Прилетіло сонечко…» За В. Моругою «Коник і Сонечко» (Прочитати ст. 114 – 117   у підручнику).

2. Розділові знаки наприкінці речення. Побудова, правильне інтонування і записування запитальних речень та речень із знаком оклику  (Виконати завдання в зошиті на ст. 52 – 55).

26.05.2020

1. Читаю і розповідаю. Вправи для розвитку навички читання. Є.Гуцало «Звідки дощ іде?» За З. Мензатюк «Іди, іди, дощику!» (Прочитати ст. 118 – 119   у підручнику).

2. Складання і записування розповіді із поданих речень. Виконання мовних вправ  (Виконати завдання в зошиті на ст. 56 – 57).

Індивідуальні консультації  та групові заняття

Побудова і записування речень. Побудова тексту про рослини.

27.05.2020

1. Читаю і розповідаю. Вправи для розвитку навички читання.  За Н. Бутук «Помічниця». За О. Буценем «Зараз». Приказки (Прочитати ст. 120 – 122  у підручнику).

2. Відгадування предметів за їх описом. Опис тварини за поданим малюнком. Складання розповіді на задану тему. Побудова і записування речень. Виконання мовних вправ (Виконати завдання в зошиті на ст. 58 – 62).

29.05.2020

Читаю і розповідаю. Вправи для розвитку навички читання.  Скоромовка. За М. Солтис – Смирновою «Казка про Ґудзик». Н. Кирян «Дощик чисто…» За М. Солтис – Смирновою «Кольоровий дощик»…(Прочитати ст. 123 – 127  у підручнику).

 

19.05.2020

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було підтверджено

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень